IMS MERILNI SISTEMI d.o.o.

Sporočilo
  • EU direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo. Sprejmite uporabo piškotkov, da vam lahko omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo.

    Več informacij o direktivi

Varstvo okolja

E-pošta natisni PDF
Skrb za okolje že dolgo ni več kaprica nekaterih, ki nasprotujejo razvoju in “blagostanju” človeštva, pač pa zelo resna panoga, ki praktično vpliva na vsako odločitev povezano z nadaljnim gospodarskim razvojem. Pri tem so tisti, ki imajo na tem področju dolgoletne izkušnje in znanje še posebej poklicani. Mednje zagotovo sodi LumaSense Technologies, ki je pred nekaj leti prevzela podjetje Innova A/S, Danska, specializirano za  razvoj merilne opreme namenjene merjenju parametrov mikroklime in plinov.

Pod okriljem novih lastnikov se je še povečal poudarek na problematiki nadzora škodljivih plinov, ki se vsakodnevno širijo v naše življenjsko okolje. LumaSense se je zavestno odločila za spopad z nekaterimi najbolj škodljivimi in nevarnimi področji; Med pomemnejšimi področji so onesnaženje zraka, zemlje, plinov v kmetijstvu, toplogrednih plinov, nadzora nad odlagališči in sežigalnicami, nadzora nad nevarnimi odpadki in izpusti hladilnih plinov.
Pri sežiganju odpadkov prihaja do emisij stupenih plinov v okolje, med katerimi so najbolj problematični: Ogljikov dioksid  (CO2), žveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NO in NO2, poznani tudi pod oznako NOx).
 
Žveplov dioksid in oksidi dušika so najpomembnejši dejavniki mestnega smoga in prispevajo velik delež substanc za ustvarjanje kislega dežja. Z nekaterimi omejitvami je mogoče žveplove in dušikove okside pri sežiganju odpadkov odvzeti z uporabo apnenčeveg prahu (CaCO3) ali apnenca  (Ca(OH)2) iz katerega kot odpadek nastaja sadra  (CaSO4). Le ta se kot trdi in bistveno manj rizičen stranski produkt odlaga na posebno odlagališče.
 
Nadzor emisij dušikovih oksidov se izvaja na več načinov, na primer tako, da se plinu dodaja amoniak s katerim le ta reagira (6500-RM kot nadzornik procesa).
 
LumaSense ponuja rešitve, ki so povezane z okoljskimi izzivi na svetovni ravni. Pri svojih rešitvah uporablja napredne tehnologije med ketere sodi tudi ti. fotoakustična spektoroskopija (PAS), ne-disperzivna infrardeča (NDIR) in disperzivna infrardeča (DIR) metoda zaznavanja plina v zraku. Z več kot 30 letnimi izkušnjami se uvršča med vodilne proizvajalce merilne opreme s tradicijo in bogato referenčno listo zadovoljnih uporabnikov.
 
Aplikacije so razdeljene na:
VOCs v centralnih prezračevalnih sistemih
VOCs
Emisije formaldehida _LumaSense_Gas_Monitor_Innova_1412
Prenosni fotoakustični merilnik plinov, model - 1412
Podroben opis
Onesnaženost zemlje niras
Pasivni princip odvzema hlapov, ki jih oddaja zemlja. (P = tlak) (Skica je last NIRAS)
Izpostavljenost MMA plinom na delovnem mestu  Operacija
Nevarni plini so prisotni tudi pri ortopedskih operacijah (acrylester plasticement)
Nadzor poteka fermentacije innova_1313
Fermentacijski monitor model 1313
Organska topila Monitoring topil
Monitoring topil v izpušnem sistemu
Izpostavljenost anastetičnim plinom na delovnem mestu hospital_gas
Merjenje anastetičnih plinov
Toplogredni plini Toplogredni plini
Merjenje toplogrednih plinov
Toplotno udobje
Oprema za merjenje toplotnega udobja
Toplotno udobje
Ocena toplotnega udobja v vozilu
Merjenje izpustov pri motornih vozilih izpusni_plini
Merjenje metana na odlagališčih Methane_Recovery_System
Nadzor izpustov v kmetijstvu Measure_methane_gas_using_methane_gas_monitoring_tools_from_Lumasense
Detekcija puščanja hladilnih plinov  
Nadzor izpustov pri sežigalnicah Sežigalnica_na_Dunaju
Sežigalnica odpadkov na Dunaju