Sporočilo

4447

natisni

Prenosni merilni sistem za zajem in vrednotenje vibracij 4447 je instrument, ki meri, analizira in vrednoti vibracije na telesu, roki in dlani. Merilnik je kompakten in samostojen instrument z lastnim napajanjem. Pregleden barvni grafični zaslon omogoča enostaven in lahek nadzor merilnika ter preglednost rezultatov. Njegova posebnost je, da zagotavlja vse podatke za takojšnjo oceno izpostavljenosti vibracijam. Instrumentu je priložena programska oprema, ki s pomočjo USB povezave omogoča prenos podatkov na računalnik. Merilnik je sodobnega izgleda in zelo enostaven za upravljanje.

Analizator vibracij na človeškem telesu model 4447
Merilnik vibracij na človeškem telesu model 4447 je prenosni sistem za merjenje in vrednotenje vibracij in izpolnjuje zahteve tistih, ki želijo izmeriti in zmanjšati izpostavljenost oseb vibracijam. Analizatorju je priložena programska oprema za urejanje rezultatov in vrednotenje izpostavljenosti oseb glede na opozorilne in mejne vrednosti, predlagane v EU direktivi 2002/44/EC in Pravilniku o varovanju delavcev pred vplivi vibracij (UL RS 17/2005).

Merilni instrument je bil dizajniran za merjenje vibracij na človeku in oceno tveganja za varnost in zdravje na enostaven, hiter in zanesljiv način:

Namenjen je predvsem:

Navodila
Navodilo za uporabo instrumenta Bruel & Kjaer 4447
Navodila za nadgradnjo instrumenta Bruel & Kjaer 4447 na zadnjo različico

User manual
Bruel & Kjaer 4447 english user manual